- Από την δωρεάν Ηχητική Βιβλιοθήκη

No 13 - Όταν κλείνει ένας κύκλος το Σύμπαν σου δίνει μια νέα ευκαιρία

Όταν αναλαμβάνετε να κλείσετε ένα κύκλο στην ζωή σας, αυτή η διαδικασία είναι μια πνευματική πρακτική που σας κάνει να ανακαλύψετε πόσο χαοτικός είναι ο νους σας και πώς οι σκέψεις σας εναλλάσσονται από το ένα πράγμα στο άλλο χωρίς κανένα είδος συνοχής ή συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Έτσι όμως μαθαίνετε να αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα σκέψης που οδηγούν σε πρότυπα συμπεριφοράς και ότι αυτό είναι μέρος της κατάστασης σας του να είστε στον κόσμο που επιλέξατε. Έναν κόσμο που πολλές φορές στην ζωή σας θα θελήσετε να αλλάξετε. Είναι η στιγμή δηλαδή που θα κλείσετε έναν κύκλο… Τότε είναι που το σύμπαν θα σου δώσει μια νέα ευκαιρία αν…

* Το Voice Healing συνεργάζεται με την αρχή των πνευματικών δικαιωμάτων (Ε.Υ.Ε.Δ.) για την μουσική που χρησιμοποιεί.

Περισσότερα από τη δωρεάν Ηχητική Βιβλιοθήκη