- Από την δωρεάν Ηχητική Βιβλιοθήκη

No 10 – Το δώρο του δημιουργού και τα επίπεδα συνείδησης

Συνείδηση θεωρείται η αναλυτική ικανότητα της εμπειρίας. Είναι ο «χώρος» μέσα από στον οποίο αναβλύζει η ονειρώδης φαντασία, η νοημοσύνη, η πνευματικότητα κλπ. Μέσα στο χώρο αυτό σχηματίζονται «μορφές» όπως οι αντιλήψεις, οι αισθήσεις και οι σκέψεις. Η συνείδηση παρέχει το δυναμικό στο οποίο μπορεί και παράγεται η εμπειρία. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι να μελετηθούν περισσότερο οι αφυπνιστικές εμπειρίες που αφήνουν στους ανθρώπους μια αίσθηση ηρεμίας, γαλήνης και αποδοχής του εαυτού του, όταν αρχίζει να ζει τα πέντε επίπεδα της εσωτερικής του εξέλιξης:

1. Αφύπνιση

2. Αυτοβελτιωση

3. Αυτογνωσία

4. Αυτοπειθαρχία

5. Αυτοκυριαρχία.

* Το Voice Healing συνεργάζεται με την αρχή των πνευματικών δικαιωμάτων (Ε.Υ.Ε.Δ.) για την μουσική που χρησιμοποιεί.

Περισσότερα από τη δωρεάν Ηχητική Βιβλιοθήκη

Χάσατε το συνθηματικό σας;