- Από την δωρεάν Ηχητική Βιβλιοθήκη

Νο 33 – Μπορείς Να Αγγίξεις το Σώμα Αλλά Όχι Την Ψυχή

Το παρόν ηχητικό συγκαταλέγεται στην Δωρεάν βιβλιοθήκη και υπόκειται στα Δικαιώματα χρήσης από τον Χρήστη.

* Το Voice Healing συνεργάζεται με την αρχή των πνευματικών δικαιωμάτων (Ε.Υ.Ε.Δ.) για την μουσική που χρησιμοποιεί.

Περισσότερα από τη δωρεάν Ηχητική Βιβλιοθήκη

Χάσατε το συνθηματικό σας;