Συνεδρία

Νο 5 – Διαλογισμοί Ευτυχίας & Ευημερίας (Ένας για κάθε ημέρα)
Οι Διαλογισμοί Ευτυχίας & Ευημερίας καθοδηγούν με τρόπο τέτοιο ώστε να επιταχύνουμε την πραγματοποίηση των επιθυμιών μας, να υλοποιήσουμε τις θετικές μας σκέψεις πιο γρήγορα καθώς και να διαλύσουμε τις αρνητικές σκέψεις που παρεμποδίζουν την ευημερία και την αφθονία μας.

Οι συγκεκριμένοι Διαλογισμοί μας απελευθερώνουν από την ανάγκη να προσπαθούμε για την κάλυψη των βασικών μας αναγκών και μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη της πνευματικότητας.

1η ημέρα. Διαλογισμός επιτυχίας στην εργασία.
2η ημέρα. Διαλογισμός της δύναμης.
3η ημέρα. Διαλογισμός της ευεξίας.
4η ημέρα. Διαλογισμός της ευτυχίας.
5η ημέρα. Διαλογισμός της στέψης ευτυχίας.

Κατά την διαδικασία της συνεδρίας θα σταματήσει να ακούγεται η φωνή μου, συνεχίζει η μουσική και τότε είναι η δική σας σειρά να οραματιστείτε αυτό που θέλετε. Κάθε φορά ανάλογα τον διαλογισμό της ημέρας, θα πρέπει να οραματίζεστε την ίδια επιθυμία.

Οι πρωινοί διαλογισμοί προτείνονται από Δεύτερα έως Παρασκευή (διάλειμμα το Σαββατοκύριακο). Συστήνονται για 6 μήνες τουλάχιστον, παύση ενός μήνα και ξανά πάλι συνεχίστε έτσι...

Επιλογή Συνδρομής

Χάσατε το συνθηματικό σας;